TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn pháp luật đất đai:

– Tư vấn cho khách hàng về pháp luật đất đai.

– Tư vấn hợp đồng mua bán nhà ở.

– Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng đất.

– Nhận đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong vụ án tranh chấp đất đai.

– Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.

– Tư vấn về vấn đề tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất.

– Tư vấn các về vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất.

– Tư vấn về Luật Nhà ở.

– Tư vấn về những vấn đề tranh chấp nhà ở.

– Tư vấn về Luật kinh doanh bất động sản.

Các thủ tục:

– Thủ tục tặng cho nhà, đất.

– Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà, đất.

– Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất.

– Thủ tục khai thuế.

– Thủ tục đăng bộ nhà, đất.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

Tư vấn pháp luật thừa kế

– Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

– Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

– Tư vấn về khai nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn về việc từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn về thừa kế theo pháp luật

– Tư vấn về thanh toán và phân chia di sản thừa kế

– Tư vấn các thủ tục tục khởi kiện khi có tranh chấp xảy ra đối với việc thừa kế.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LY HÔN

– Tư vấn các căn cứ cho ly hôn;

– Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

– Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

– Tư vấn về quyền thăm nom con sau ly hôn;

– Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

– Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

– Tư vấn pháp luật lao động

– Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động.

– Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.

– Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

– Tư vấn, đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

1.    Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan; nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

2.    Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra; soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

3.    Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

4.    Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ

– Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư, các chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư sẽ được hưởng khi đầu tư vào Việt Nam.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, ký kết các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh.

– Tư vấn và giúp nhà đầu tư  chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật như : tuyển dụng lao động, thuê văn phòng …

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN LUẬT THƯƠNG MẠI

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng thương mại. Đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa những rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch.

– Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại.

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước các cơ quan pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.

– Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức thương mại phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn loại hình doanh nghiệp

– Phương thức góp vốn

– Tên doanh nghiệp

– Ngành nghề kinh doanh

– Các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp

– Tư vấn và soạn thảo điều lệ, hợp đồng liên doanh, quy chế nội bộ trong doanh nghiệp;

– Hỗ ttrợ đăng ký hoạt động, xin cấp các loại giấy phép con, làm dấu, xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn thay đổi doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi người đại diện của doanh nghiệp

3. Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Tư vấn pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

4. Tái cơ cấu doanh nghiệp

– Chia doanh nghiệp

– Tách doanh nghiệp

– Hợp nhất doanh nghiệp

– Sáp nhập doanh nghiệp

– Chuyển đổi doanh nghiệp

5. Cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp dưới hình thức giải thể hoặc phá sản.

6. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện cho doanh nghiệp đàm phán, ký kết các hợp đồng với đối tác;

7. Đại diện và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

THUẾ, TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính (Hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng cho thuê tài chính ….).

– Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị giá tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miền thuế, giảm thuế và hoàn thuế.

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động kinh doanh

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn 

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ KHÁC

–  Quyền nhân thân: Bảo vệ quyền nhân thân; quyền đối với họ, tên; Quyền thay đổi họ tên; Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; quyền bí mật đời tư; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở…
–  Giao  dịch dân sự : Điều kiện  có  hiệu  lực  của  giao  dịch  dân  sự,  Hình  thức  giao  dịch  dân sự ,  giao dịch dân sự vô hiệu, thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu.
–  Đại  diện  theo  pháp  luật, người đại  diện  theo  pháp  luật, đại  diện  theo ủy  quyền, người đại diện theo ủy quyền.
–  Tài sản và quyền sở hữu. Những qui định khác về quyền sở hữu.
–  Biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự : Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ, Bảo Lãnh; Tín chấp.

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA
Địa chỉ trụ sở: Phòng 3.2, Tầng 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0918 68 69 67
Website: www.tuvanluatsaigon.com.vn
Email: luatsu@tuvanluatsaigon.com.vn.vn