ĐƯỢC RÚT KHIẾU NẠI TẠI BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO

(PLO) Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

Theo đó, trình tự khiếu nại được quy định: người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn  quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án HC tại Tòa án.

Thời hiệu khiếu nại việc giải quyết bồi thường xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính.

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại  tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai) hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đều có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành  (đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn là 45 ngày).

ĐL Nguồn: Báo Pháp luật Tp.HCM

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *