SỬA CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN KHÁNG CHIẾN

TT – Các quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước 1-4-2000 sẽ được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng. Đó là một trong những nội dung mới trong nghị định vừa ban hành của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 159 năm 2006.

TT – Các quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước 1-4-2000 sẽ được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng. Đó là một trong những nội dung mới trong nghị định vừa ban hành của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 159 năm 2006.

Theo quy định mới, cùng với những đối tượng trên thì quân nhân nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang được điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc đã về gia đình trước 1-4-2000, quân nhân chuyển ngành trước 1-1-1995 đều thuộc diện hưởng hưu trí hằng tháng.

Điều này cũng áp dụng cho các công an nhân dân trực tiếp tham gia chống Mỹ từ 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.

* Chính phủ vừa ban hành nghị định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP). Theo đó, đội viên TNXP được hưởng tiền công và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. Đội viên TNXP được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi đang làm việc ở vùng khó khăn. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản nhà nước và tính mạng nhân dân nếu bị thương thì được hưởng chính sách như thương binh, nếu hi sinh thì được công nhận là liệt sĩ…

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *