THU NHẬP NHIỀU NƠI, QUYẾT TOÁN THUẾ RA SAO?

28/02/2012 – 10:22

Hiện nay, cá nhân hành nghề tự do có thu nhập nhiều nơi khá phổ biến. Những trường hợp này phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân ra sao, nộp hồ sơ ở đâu?

Trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Thu Thủy – trưởng Phòng thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP.HCM – cho biết:

Bà Trịnh Thị Thu Thủy – Ảnh: T.THẮNG

– Người lao động chỉ có thu nhập tiền lương tiền công từ hai nơi trở lên, nếu đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập đó. Trường hợp hành nghề tự do, có thu nhập từ nhiều nơi nhưng chưa tính giảm trừ bản thân ở nơi nào thì sẽ quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Trường hợp thay đổi nơi làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng.

* Bác sĩ vừa làm ở bệnh viện, vừa mở phòng mạch vừa cho thuê nhà… thì nộp hồ sơ ở đâu?

– Đây là trường hợp vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập kinh doanh, sẽ quyết toán tại các chi cục thuế nơi có địa điểm kinh doanh có mã số thuế đăng ký là 10 số. Trường hợp có hai cơ sở kinh doanh, nếu cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi đó. Nếu chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

* Các cá nhân có thu nhập do làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm hoặc các công ty bán hàng đa cấp… quyết toán thuế thế nào?

– Đây là khoản thu nhập được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Theo đó, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú. Còn các cá nhân làm đại lý xổ số sẽ nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế nơi quản lý địa điểm hoạt động kinh doanh xổ số.

Trường hợp trong năm cá nhân có số thuế khấu trừ hoặc tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì phải có mã số thuế và phải hoàn tất thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ quyết toán thuế được thực hiện theo thông tư 28 của Bộ Tài chính, gồm: tờ khai quyết toán thuế mẫu 09, phụ lục 09A, phụ lục 09B (nếu có thu nhập từ kinh doanh), phụ lục 09C (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh), phụ lục 25 (nếu thuộc đối tượng được miễn thuế), chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ.

Giả mạo cơ quan thuế mời mua tài liệu

Cục Thuế TP.HCM cho biết vừa qua nơi này đã gửi thư mời tập huấn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2011 đến địa chỉ email của các doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng. Tuy nhiên qua thông tin phản ảnh của doanh nghiệp, một số đối tượng đã lợi dụng gửi email đến doanh nghiệp yêu cầu tham dự tập huấn và mua tài liệu. Cục Thuế yêu cầu khi kiểm tra hộp thư điện tử liên quan đến thư mời tập huấn chính sách thuế, doanh nghiệp chú ý người gửi phải của Phòng tuyên truyền hỗ trợ (Cục Thuế TP.HCM), địa chỉ email: ttht_ct.hcm@gdt.gov.vn, các trường hợp khác là thư mời giả mạo.

Theo Ánh Hồng thực hiện

(Nguồn : BáoTuổi Trẻ)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *