THU NHẬP 9 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG MỚI NỘP THUẾ

29/06/2013 – 05:08

Trong tháng 7-2013, nhiều văn bản pháp luật quan trọng sẽ có hiệu lực. Pháp Luật TP.HCM giới thiệu một số nội dung đáng lưu ý.


Từ 1-7, người làm công ăn lương có thu nhập dưới 9 triệu đồng /tháng không phải đóng TTNCN. Ảnh: HTD

Nâng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ 1-7, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng/tháng (mức cũ là 4 triệu đồng/tháng) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (mức cũ là 1,6 triệu đồng/tháng). Khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm 1-7-2012 hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Tăng mức xử phạt tối thiểu và tối đa

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Từ 1-7, mức phạt tiền tối thiểu về vi phạm hành chính được điều chỉnh từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng; mức phạt tối đa tăng từ 500.000 đồng lên 1 tỉ đồng đối với cá nhân và được điều chỉnh lên 2 tỉ đồng đối với tổ chức. Trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền dưới 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức thì người có thẩm quyền xử phạt không cần lập biên bản vi phạm và phải ra quyết định xử phạt ngay tại chỗ.

Hồ sơ nhà, đất được bảo quản vĩnh viễn

Đó là các hồ sơ, tài liệu sau đây: hồ sơ, tài liệu về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, cho thuê, cho thuê lại đất; bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ, tài liệu về cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở; hồ sơ, tài liệu về đăng ký nhận quyền sử dụng đất; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ địa chính.

Riêng hồ sơ, tài liệu về đăng ký cho thuê tài sản gắn liền với đất; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có thời hạn bảo quản là 20 năm kể từ khi hợp đồng thuê đất hết thời hạn. Hồ sơ, tài liệu về đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có thời hạn là 15 năm kể từ khi hợp đồng thuê hết thời hạn.

Thông tư 11 ngày 28-5 của Bộ TN&MT đã quy định như trên.

Phạm nhân được xét giảm án nhiều lần

Từ ngày 1-7, phạm nhân sẽ được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nếu đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn đối với hình phạt tù từ 30 năm trở xuống hoặc 12 năm đối với tù chung thân; chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo; đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định. Mỗi phạm nhân có thể được xét giảm nhiều lần nhưng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành án phạt tù được một nửa mức án có thời hạn đã tuyên hoặc 20 năm đối với hình phạt tù chung thân. (Theo Thông tư liên tịch 02 ngày 15-5 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND Tối cao, VKSND Tối cao).

Tăng thời gian đào tạo luật sư lên 12 tháng

Cũng từ ngày 1-7, thời gian của khóa đào tạo nghề luật sư sẽ là 12 tháng, tăng gấp đôi so với quy định luật hiện hành là sáu tháng; rút ngắn thời gian tập sự hành nghề luật sư xuống còn 12 tháng so với 18 tháng theo quy định hiện hành.

Ngoài những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định cũ (không đủ tiêu chuẩn luật sư; không còn cư trú ở Việt Nam hay được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức…), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư bổ sung một số trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Gồm có: không gia nhập đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ; không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề trong thời hạn ba năm kể từ ngày gia nhập đoàn luật sư.

Không giải quyết các tố cáo tham nhũng nặc danh

Công dân thực hiện tố cáo tham nhũng có thể tố cáo trực tiếp, gửi đơn, tố cáo qua điện thoại hoặc qua mạng thông tin điện tử. Người tố cáo tham nhũng phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung tố cáo. Những tố cáo mạo tên, nội dung không rõ ràng, tố cáo đã được giải quyết nay tố cáo lại thì không được xem xét, giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo là cơ quan công an và cơ quan thanh tra nhà nước.

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý của Nghị định 59 ngày 17-6 của Chính phủ.

Cá nhân không được nhân danh cơ quan để phát ngôn

Theo Quyết định 25 ngày 4-5 của Thủ tướng Chính phủ, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước phải là người đứng đầu cơ quan hoặc người được giao nhiệm vụ phát ngôn hoặc người được ủy quyền. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước cũng được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ là nơi cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin chính thống về các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

Thêm nhiều dịch vụ không phải chịu thuế GTGT

Theo Thông tư 65 ngày 17-5 của Bộ Tài chính, từ ngày 1-7, có thêm một số loại hình kinh doanh, dịch vụ không phải chịu thuế GTGT hoặc được áp mức thuế suất 0%. Đó là: dịch vụ cấp tín dụng của các tổ chức; các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác (bao gồm cả khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng nhận được); dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu chế xuất thuê xưởng.

ĐẶNG LIÊN giới thiệu

(Nguồn: Báo pháp luật)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *