Tư vấn hợp đồng lao động

500.000 

Mô tả

– Tư  vấn về các loại Tư vấn hợp đồng lao độnghợp đồng lao động.

– Hình thức ký kết hợp đồng lao động

– Nội dung của hợp đồng lao động.

– Tư vấn các tranh chấp thường gặp trong ký kết hợp đồng lao động.

– Tư vấn về thỏa ước lao động tập thể.