Tư vấn luật thương mại

500.000 

Danh mục:

Mô tả

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng thương mại. Đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa những rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch.

– Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại.

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước các cơ quan pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.

– Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức thương mại phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.