Tư vấn pháp luật lao động

500.000 

Danh mục:

Mô tả

– Tư vấn pháp luật lao động

– Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động.

– Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.

– Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

– Tư vấn, đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.