Tư vấn luật đầu tư

500.000 

Danh mục:

Mô tả

– Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư, các chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư sẽ được hưởng khi đầu tư vào Việt Nam.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, ký kết các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh.

– Tư vấn và giúp nhà đầu tư  chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật như : tuyển dụng lao động, thuê văn phòng …

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.