Tư vấn pháp luật đất đai

500.000 

Danh mục:

Mô tả

Tư vấn pháp luật đất đai:

– Tư vấn cho khách hàng về pháp luật đất đai.

– Tư vấn hợp đồng mua bán nhà ở.

– Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng đất.

– Nhận đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong vụ án tranh chấp đất đai.

– Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.

– Tư vấn về vấn đề tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất.

– Tư vấn các về vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất.

– Tư vấn về Luật Nhà ở.

– Tư vấn về những vấn đề tranh chấp nhà ở.

– Tư vấn về Luật kinh doanh bất động sản.

Các thủ tục:

– Thủ tục tặng cho nhà, đất.

– Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà, đất.

– Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất.

– Thủ tục khai thuế.

– Thủ tục đăng bộ nhà, đất.